Piaam

Een terpdorp in een bijzondere omgeving

Piaam ligt aan de oude zeedijk tussen Makkum (2 km) en Workum (8 km) en maakte deel uit van de Ald Faers Erfroute en de Zuiderzeeroute. Het heeft een beschermd dorpsgezicht, bestaat uit ca. 15 huizen en twee kerken en er wonen ongeveer 35 personen. Het dorp stamt al uit de 13de eeuw toen de zee nog vrij spel had om de terp waarop het gebouwd is. Vlak tegenover de ingang van de Nynke Pleats ligt het 13de-eeuwse gotische éénbeukige kerkje dat oorspronkelijk is gewijd aan Nicolaas van Myra. De westgevel en de houten geveltoren met ingesnoerde spits dateren uit de 18e eeuw. De vensters in de zuidgevel werden bij de restauratie in 1954 aangebracht. Het kerkgebouw is, net als de Nynke Pleats en de kop-hals-rompboerderij bekend als Piaam State, een rijksmonument.

Ook de omgeving van Piaam is bijzonder. Vlakbij liggen twee 17de-eeuwse eendenkooien: één in particulier beheer en daarnaast de Buismankooi. De Nynke Pleats ligt binnen het zogenaamde ‘afpalingsgebied’, waarbinnen de eenden gevangen werden. Vroeger waren deze eendenkooien het domein van de kooiker. Samen met zijn hondje (het kooikerhondje) ving hij hier eenden om te verkopen als lekkernij. De Buismankooi wordt onderhouden door It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, die ook de buitendijkse natuurgebieden beheert. Deze bijzondere in het IJsselmeer gelegen vogelgebieden liggen vlak over de dijk bij Piaam. 

Kadastrale kaart 1896